Kwaliteit/hygiëne

Kwaliteit

In onze praktijk vinden wij kwaliteit belangrijk. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen hebben alle mondhygiënisten een HBO opleiding tot mondhygiënist afgerond en zijn zij lid van de Nederlandse vereniging voor mondhygiënisten. Om te zorgen dat ons team mondhygiënisten altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied volgen wij regelmatig cursussen en bijscholingen. Ook doen we regelmatig aan intercollegiaal overleg met collega’s in de regio.

Hygiëne

Vanzelfsprekend werken wij altijd met steriele materialen. Daarnaast hanteren wij protocollen en behandelrichtlijnen die toegespitst zijn op onze praktijksituatie. Na iedere afspraak reinigen wij de behandelkamer. Aan de stoel werken we zoveel mogelijk met disposables. Ieder instrument dat in uw mond komt, heeft een desinfectie- en sterilisatieprotocol doorlopen. Onze sterilisatieruimte voldoet aan de laatste eisen. Er is een duidelijke afscheiding tussen schoon en vervuild materiaal.

Privacy

PVM respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft en doen er alles aan om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te houden. PVM gaat, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medewerkers en stagiaires die in contact komen met uw gegevens zullen hier vertrouwelijk mee omgaan en zijn gebonden aan een beroepsgeheim.

Voor een betere zorgverlening wisselen we graag uw gegevens uit met uw behandelend tandarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit vooraf kenbaar te maken.

 

Kwaliteitsregister

Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM). Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten met dit keurmerk zien dat zij aan strenge kwaliteitseisen voldoen.
Wij als mondhygiënisten zullen u voorzien van adequate informatie om zo op een goede manier aan uw zorgvraag te voldoen. Wij zullen dan ook aandachtig naar uw verhaal luisteren. Ook zullen wij aangeven wat wij voor u kunnen betekenen en op welke manier wij denken u het best van dienst te kunnen zijn.

Begeleiding stages

We zijn stagebegeleider voor de opleiding Mondzorgkunde in Nijmegen en Groningen. Hierdoor komen we in aanraking met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Keurmerk