De mondhygiënist

De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO niveau opgeleide paramedicus, werkzaam in de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in Individuele Gezondheidszorg, afgekort tot Wet BIG.

De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tevens tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaars.

De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel.
De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Voor wie

Eigenlijk zou iedereen, groot en klein, jong en oud, vaker een bezoek aan de mondhygiënist moeten brengen. Het hebben van een gezond en schoon gebit is immers een waardevol bezit.
Met een regelmatig bezoek aan de mondhygiënist verzekert u zich van een goede verzorging van uw mond. De mondhygiënist zorgt er voor dat uw tanden en uw tandvlees in een optimale conditie blijven. Zo kunt u eventuele problemen voorkomen.

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Preventie en voorlichting zijn belangrijke taken. Dat begint uiteraard bij kinderen. In de praktijk hebben ook veel volwassenen baat bij behandelingen van de mondhygiënist. Daarnaast hebben sommige groepen speciale aandacht nodig zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen, patiënten met hart- en vaatziekten en diabetici. Ook niet te vergeten zijn de mensen met een minder ontwikkelde motoriek, die vaak niet in staat zijn hun gebit zelf goed te verzorgen.
Voor een bezoek aan PVM heeft u geen verwijzing nodig van uw tandarts. Natuurlijk blijft het mogelijk dat u van uw tandarts het advies krijgt een mondhygiënist te bezoeken. Wij zullen dan de behandeling van uw mond, in overleg met u en uw tandarts, afstemmen.

Bekende problemen

Klachten onstaan vaak pas als de problemen in een vergevorderd stadium zijn. Juist daarom is het verstandig om zo jong mogelijk regelmatig naar een mondhygiënist te gaan.

De beste manier om mondziekten en het mogelijke verlies van tanden en kiezen te voorkomen is u preventief te laten behandelen. 

Desondanks komen veel mensen pas bij de mondhygiënist als de tandarts een probleem constateert en daarom een behandeling adviseert. Beter is het om de problemen voor te zijn.

Misschien heeft u zelf al wel gemerkt dat er iets met uw gebit of tandvlees aan de hand is.
Een aantal bekende problemen die aangeven dat er in uw mond iets aan de hand is zijn:

  • tandsteen of aanslag op uw gebit
  • regelmatig nieuwe gaatjes
  • vaak een vieze smaak in de mond
  • slechte adem
  • tanden of kiezen die los gaan staan
  • rood en gezwollen tandvlees
  • teruggetrokken tandvlees
  • gevoelige tandhalzen

Behandelingen

De mondhygiënist voert verschillende behandelingen uit. Preventieve behandelingen zijn erop gericht gebitsproblemen te voorkomen. Dit is ook de belangrijkste taak van de mondhygiënist.
Intensievere behandelingen zijn nodig wanneer er bijvoorbeeld ernstiger tandvleesontstekingen aanwezig zijn. (parodontitis)

Voorlichting over gebitsproblemen, slechte smaak en/of adem en het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging behoren tot de preventieve taken van de mondhygiënist. De intensievere behandelingen volgen vaak op klachten als bloedend tandvlees, losstaande tanden/kiezen, terugtrekkend tandvlees of pijnlijke tanden bij kou of warmte.
Er kunnen ook ernstige tandvleesontstekingen aanwezig zijn zonder klachten.

De mondhygiënist zorgt ervoor dat uw gebit en tandvlees in optimale conditie blijven, maar leert u ook hoe u zelf uw mond gezond en fris kunt houden. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, dan behandelt de mondhygiënist deze in overleg met u of verwijst u naar bijvoorbeeld een tandarts of een parodontoloog.